Klik op de witte pijl om

  het startmenu te openen.